เกี่ยวกับบริษัทเวิลด์ คิว World Q

WORLD QUALITY OF LIFE สาส์นจากประธานกรรมการ
ยินดีต้อนรับนักธุรกิ เวิลด์ ควอลิตี้ ออฟ ไลฟั ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต สุขภาพ การเงิน และครอบครัว ก้าวสู่โลกธุรกิจเครือข่ายที่มันคง ซึ่งนับจากนี้ไปคุณเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ เวิลด์ ควอลิตี้ ออฟ ไลฟ้ ซึ่งเรามุ่งมันที่จะสร้างสินค้าไทย สมุนไพรไทยคุณภาพระดับโลก เป็นเครื่องมือในการสร้างธุรกิจ และสร้างนักธุรกิจ เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านอาชีพ การเงิน สุขภาพ ครอบครัว เกียรติยศ เวิลด์ ควอลิตื่ ออฟ ไลฟ้ ดำนินธุรกิจบนแนวทางที่ถูกต้อง เป็นธรรมและพร้อมที่จะสนับสนุนทุกท่านให้ประสบความสำร็จ เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่นี้ครับ พลโท กิติภูมิ วงษ์ทิม ประธานกรรมการบริหาร

พลโท กิติภูมึ วงษ์ทิม ประธานกรมการบริหร บริษัท เวิลด์ ควอดื้ ออฟ ไลฟ์ จำกัด ให้สัมภาษถพิเศษ NewsFeed Channel ถึงจุดเริ่มต้นการเปิดบริษัทขายตรง เวิลด์ ควอลิตื้ ออฟ ไลฟ ว่า ต้องการช่วยให้สมุนไพรได้รับการยอมรับ และอยากผลักดันสมุนไพรไทยให้ก้าวไกลระตับโลก เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีตำรับยาสมุนไพรหรือที่รู้จักในนาม ตำรายาหลวงที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ไม่ได้รับกรยอมรับเท่าที่ควร จึงต้องการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้สินค้าเกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้ก้าวไกลไปในระดับสากล

ทั้งนี้ การเปิดบริษัทเวิลด์ ควอลิตื้ ออฟ ไลฟ ต้องการจะรื้อฟื้นตำรับยาสมุนไพรไทยขึ้นมา ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มคนบางส่วนได้ท่าการอนุรักษ์ตำรับยาสมุนไพรไทยเอาไว้ ทำให้กิดกระแสการตื่นตัวในการนำสมุนไพรมาใช้ดูแลสุขภาพ ซึ่งการนำสมุนไพรไทยดังกล่าวมาใช้ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น การนำนวัตกรรมมาใช่ในกระบวนการผลิต และการวิจัยสินค้าที่เป็นนวัตกรรม เป็นต้น

“การเปิดบริษัทขึ้นมาด้วยต้องการ ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไทย และต่างประเทศมีชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นการกระจายสิ้นค้าไทยออกไปสู่ตลาดโลก ในราดาที่ไม่สูงมาก เพื่อให้ทุกคนได้ใช้สิ้นค้าที่มีประโยขน์ โดยผ่านระบบการจ่ายผลตอบแทนแบบขายตรง

พลโท กิติภูมิ กล่าวอีกว่า จากการได้เข้าไปศึษาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว ทำให้เห็นข้อดีของธุรกิจนี้ โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่หลายธุรกิจซบเซาอย่างมาก แต่ธุรกิจขายตรงกลับคึกคัก ประกอบกับคิดว่าการจะกระจายสินค้าไปสู่ประชาชนได้มาก และดีที่สุดต้องใช้ระบบของธุรกิขายตรงเป็นตัวกระจายผลิตภัณท์

อย่างไรก็ตาม หลักการบริหารของเวิลด์ ควอลิตื้ ออฟ ไลฟ จะเน้น “ความชื่อสัตย์ และจริงใจ ในการทำงาน” เพราะเชื่อว่า การที่เราให้อะไรไป จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมา ซึ่งจากการที่บริษัทได้เริ่มเปิดรันระบบไปไม่นานปรากฏว่า ได้รับการตอบรับดีมาก โดยตอนนี้มียอดสมาชิกเกือบ 1,000 คนแล้ว และในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นี้ บริษัทเตรียมจัดงานแถลงข่าวใหญ่ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระตับโลก

“การที่ผมได้ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง ถึงเข้าใจว่าขายตรงเป็นระบบที่ช่วยเหลือผู้คนได้จริง ยิ่งเรามีสินค้าที่ดี มีงานวิจัยรองรับ และได้รางวัลเหรียญทองระดับโลกหลายรางวัล ยิ่งทำให้มั่นใจว่าสิ้นค้าสมุนไพรไทยสามารถที่จะขยายออกไปในระดับโลก ได้อย่างแน่นอน”