ประวัติ ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์

  ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์ ที่อยู่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภส

  ประวัติ ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์

  คุณสมชาย

  ผมเป็นคนที่นั่งสมาธิ หรือนั่งทำอะไรนานๆ จะชอบมีอาการขาช

  คุณสมชาย

  คุณรวิศ รจิตวรกาญจน์

  คุณแม่เป็นคนมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกบริเวณเข่า หลังจากได้

  คุณรวิศ รจิตวรกาญจน์

  คุณแม่น้องแพร

  ตั้งแต่เริ่มดื่มเครื่องดื่มลำไยสกัดเข้มข้น จากเกล็ดเลือ

  คุณแม่น้องแพร

  คุณอัครเดช

  ผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโต ต้องเข้าห

  คุณอัครเดช